Meteen naar de inhoud

Werkveld van fysiotherapeuten en studenten positief over PTA

  • 3 min read

Klankborddag 2019 blijkt een succes

De deelnemers met elkaar in gesprek

Het doel van onze eerste klankborddag is om input te krijgen van een groep van experts uit het werkveld. Deze groep bestaat o.a. uit fysiotherapeuten, studenten, contactpersonen uit het buitenland en een afgevaardigde van het KNGF. Zo weten we beter wat er leeft in het werkveld, hoe men tegen onze missie aankijkt en op welke manier wij ons als organisatie verder zouden kunnen professionaliseren.

Het eerste onderdeel van het programma bestaat uit het bespreken en bediscussiëren van diverse stellingen. Het tweede onderdeel is een brainstormsessie, waarbij wij benieuwd zijn welke ideeën vanuit de groep bij kunnen dragen aan onze missie en de groei van onze organisatie.

Accreditatie voor fysiotherapeuten

Iedereen is het er over eens dat fysiotherapie in het buitenland een verrijking is voor de professionele beroepsbeoefenaar. Met name op het gebied van persoonlijke ontwikkeling die plaatsvindt is het unanieme standpunt dat dit heel waardevol is in de praktijk.

Op basis van de daaropvolgende discussie, kunnen we concluseren dat iedereen het eens is dat PTA accreditatie zou moeten krijgen bij de Nederlandse registers KRF (nu nog CKR) en het SKF.

Daar gaan de dus hard aan werken!

Kwaliteit van ons intake proces

Het bespreken van stellingen met de deelnemers

Conclusie naar aanleiding van onze discussie is ook dat ons intake proces kwalitatief goed in elkaar zit.

Door ons uitgebreide stappenplan wordt voorkomen dat studenten en vrijwilligers onvoorbereid op een project aan de slag gaan. Zij zijn zich bewust van hun positie in een ander land met een andere cultuur.

Vanuit elk project ligt er een hulpvraag, daardoor wordt de lokale werkgelegenheid niet aangetast. Door feedback van de deelnemers wordt dit ook in de tijd bewaakt. Op projecten die afhankelijk zijn van vrijwilligers wordt gewerkt aan duurzame oplossingen door bijvoorbeeld te investeren in lokale scholing.

Konining Maxima en een ‘fysiotherapie in het buitenland bootcamp’

De kleurige brainstormsessie

Bij onze brainstormsessie komen alle deelnemers behoorlijk op dreef. De ideeën lopen uiteen van het uitnodigen van Koningin Maxima tot aan een speciale Physical Therapy Abroad bootcamp.

Belangrijk om te vermelden is dat wij alle genoemde ideeën erg serieus nemen en ook echt een plan hebben gemaakt welke we wel of niet gaan implementeren binnen onze organisatie.

Een leuk voorbeeld hiervan is dat er bij de ideeën benoemd werd een community op te richten. Zodat oud-deelnemers zich meer verbonden voelen en het “terugkomen” makkelijker gaat. Deze community bestond al op Facebook, maar hebben wij direct na de klankborddag weer nieuw leven ingeblazen nu wij vanuit het werkveld hebben begrepen dat dit zo belangrijk is. Meld je dus vooral aan voor deze community!

We willen alle deelnemers en ook de mensen die ons input hebben toegezonden bedanken voor deze leuke en leerzame dag.

Wij gaan er hard mee aan de slag!

— Team Physical Therapy Abroad

LEES DIT: BELANGRIJKE MEDEDELING

Wij zijn erg dankbaar dat we veel enthousiaste aanmeldingen ontvangen. Vanwege de afgelopen coronajaren hebben wij te maken met een wachtlijst. Op dit moment nemen wij daarom tot het einde van 2022 géén nieuwe intakes* of deelnemers aan. Ook de geplande informatiebijeenkomsten komen te vervallen.

Bedankt voor je begrip, we hopen jou z.s.m. weer op weg te helpen voor een onvergetelijke fysiotherapie ervaring in het buitenland.

Team Physical Therapy Abroad

*Heb je tijdens de coronaperiode een intakegesprek gehad of meegedaan aan de infobijeenkomst? En hebben wij afgestemd dat reizen op een later moment mogelijk was? Geen zorgen, neem dan even contact met ons op!