15 mei 2018

Privacy Policy

Waarborgen privacy & veiligheid

Het waarborgen van de privacy van klanten van Physical Therapy Abroad en bezoekers van onze website is een belangrijke taak voor ons. Alle gegevens die je aan ons verstrekt en verstuurt beveiligen wij en in sommige gevallen slaan wij dit op indien dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is. Op deze pagina beschrijven wij welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze informatie gebruiken.

Door de informatie, toepassingen en de diensten van Physical Therapy Abroad en op www.physicaltherapyabroad.com te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Website
De website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt. Hoe jij je als bezoeker op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht (functionele en analytische cookies). Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

Contact opnemen
Je kunt met ons mailen, bellen, Whatsapp-en of een Facebook messenger bericht versturen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligd CRM systeem. Handig voor als je nog een keer contact opneemt, dan hebben wij direct jouw gegevens bij de hand.

Nieuwsbrief
Inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief kan via de website, social media, onze informatiebijeenkomst en op diverse infodagen waarop wij te vinden zijn. Door je gegevens in te vullen geef je toestemming om je één keer per maand te mailen. Zo blijf je op de hoogte van onze projecten, acties en ons laatste nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Dan kun je je altijd afmelden en uitschrijven.

Informatiebijeenkomst
Voor  het bijwonen van onze informatiebijeenkomst hebben we je naam, e-mailadres en je telefoonnummer nodig. Via de e-mail krijg je een bevestiging en meer informatie opgestuurd (zowel vóór als na de bijeenkomst). Mocht er onverhoopt een wijziging zijn dan is een telefoonnummer noodzakelijk om je te kunnen informeren.

Matching op Maat
Voor ons Matching op Maat traject gebruiken wij je gegevens om een zo persoonlijk mogelijke bemiddeling te kunnen doen voor een project in het buitenland. Wij gebruiken daarvoor alle door jouw verstrekte gegevens. We delen deze gegevens alleen met onze partnerorganisatie, en alleen als dat noodzakelijk is voor een plaatsing op het project. We eisen van onze partners dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen. Ook van onze partners slaan wij gegevens op (o.a. van de contactpersoon). Deze gegevens behandelen wij net zoals die van onze klanten.

BIG register en VOG-verklaring
Aangezien je tijdens je vrijwilligerswerk/ stage in het buitenland met kwetsbare doelgroepen in aanraking komt is het voor ons belangrijk te weten dat we de juiste personen naar een project sturen. We checken daarom altijd in het BIG register of je geregistreerd staat als fysiotherapeut. Is dit niet het geval dan is een VOG-verklaring vereist. Dit is een afspraak tussen ons en de partnerorganisaties. Er wordt van je verwacht dat je deze verklaring kan tonen tijdens een (video)afspraak. We vragen hier dus géén kopie van! De partnerorganisatie krijgt deze gegevens dus niet te zien.

Let op! Kom je uit België? Dan vragen wij jouw RIVIZ nummer (bij afgestudeerde kinesisten) of inschrijving in het Kwaliteitsregister. Sta je niet ingeschreven, dan vragen wij jou om ons een uittreksel te tonen uit het Strafregister. Het vroegere “bewijs van goed gedrag en zeden”.

Acties
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, telefoonnummer en e-mailadres. We nemen contact met je op indien je een actie gewonnen hebt en vragen altijd vooraf toestemming aan de prijswinnaar(s) om je naam bekend te maken voor op onze promotiekanalen.

Derde partijen
Naast onze partnerorganisaties hebben wij ook derde partijen nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan Mailchimp voor de nieuwsbrief en Jotform voor onze online formulieren. Wij eisen dat deze partijen net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. We hebben met al deze organisaties een verwerkersovereenkomst.

Bewaren en beveiligen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Dit houdt in dat we je gegevens in ieder geval bewaren om de overeenkomst uit te voeren. Hierna bewaren we de gegevens nog een periode voor het geval je nog een keer van onze dienstverlening gebruik maakt. We hebben een verwerkingsregister waarin alle termijnen en de doelen van het opslaan van deze gegevens zijn opgenomen.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Daarom treffen wij zoveel mogelijk passende beveiligingsmaatregelen. Bijvoorbeeld encryptie door een SSL-layer.

Vragen over ons beleid?
Heb je vragen over jouw privacy en ons beleid? Wil je jouw gegevens opvragen die wij hebben opgeslagen, of deze laten aanpassen/verwijderen? Dat is allemaal mogelijk. neem vooral contact met ons op. Gebruik daarvoor het contactformulier, stuur een bericht naar info@physicaltherapyabroad.com of bel ons op +31 0657060214.

Feedback en klachtenregeling
Wij staan altijd open voor alle feedback omtrent privacy, ook als je een klacht wilt indienen. Mochten we er in het geval van een klacht niet samen uitkomen, heb je altijd het recht contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


— Team Physical Therapy Abroad

** LEESTIP: Een update over de AVG in ons nieuwsbericht van mei 2018.