De ontwikkeling van competenties bij fysiotherapeuten in het buitenland

  • 2 min read
Thumbs up voor Floor!

Hoera! Thumbs up voor Floor, want ze is geslaagd!

Het afstudeeronderzoek is afgerond. Sinds afgelopen najaar heeft Floor zich bezig gehouden met de vraag:

‘In hoeverre vindt er competentie-ontwikkeling plaats bij fysiotherapeuten( in opleiding) door het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland?’

F. Venhuis – scriptie Toegepaste Psychologie

De scriptie

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek middels half gestructureerde diepte-interviews waarbij de respondenten individueel zijn geïnterviewd met behulp van een topiclijst. Er namen in totaal veertien respondenten deel aan het onderzoek, bestaande uit elf vrouwen en drie mannen.

Uit de resultaten blijkt het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland een positief effect te hebben op het ontwikkelen van de beroepsspecifieke competenties voor de fysiotherapeut.

Tevens blijken overige competenties als persoonlijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en interculturele ontwikkeling te worden ontwikkeld bij het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland.

Onze conclusie?

Fysiotherapie in het buitenland draagt bij aan de verbetering van jouw skills en competenties als beroepsbeoefenaar. Waar wacht je dus nog op? Kom snel naar een informatiebijeenkomst en ga met ons mee 😉

— Team Physical Therapy Abroad